Boerenzwaluw

Daar schiet hij in een zwarte flits voorbij: de boerenzwaluw. Het is aan de zuidkust van Turkije, in de eerste week van maart. Deze scherpgevleugelde, dansante insektenjager met de karateristieke gevorkte staart overwintert diep in tropisch Afrika, Azië en Amerika en vindt elk jaar, als voorbode van de lente, zijn weg terug naar Nederland. Vogeltrek is een wonder.

De boerenzwaluw ofwel zwaalfje, de vogel uit het Franse liedje over de `hirondelle', heeft een staalblauwe bovenzijde en een roestrode keel. De onderkant is roomwit. Het onder daklijsten gemetselde nest, liefst bij oude boerderijen, is doorweven met stro. De zwaluw drinkt door met de onderkant van zijn snavel een v-spoor over de waterspiegel te trekken. Ik hoop dat zijn oude nest, waar hij jaarlijks weerkeert, er nog is.

freriks@nrc.nl

    • Kester Freriks