Arme letteren 5

De Universiteit van Amsterdam wijst er in een ingezonden brief (16 maart) op dat nu dr. De Roos is aangesteld als bijzonder hoogleraar Hittitisch. Er wordt echter niet bij gezegd dat hij wordt aangesteld na zijn pensioen, dus zonder betaling (een bijzonder hoogleraarschap kost ook niets). Het is een gelukkig toeval dat de heer De Roos beschikbaar is, maar het is noodoplossing, `voor een jaar of drie'. Er is dus geen betaalde, fulltime, vaste positie voor het vak.

De UvA stelt dat zij het Hittitisch altijd wilde behouden. Dat is onjuist. Prof. Van den Hout, de vorige Hittitoloog, heeft mij herhaaldelijk verteld dat de druk op hem en zijn positie `onhoudbaar' was geworden, zodat hij wel in het buitenland moest solliciteren (het werd een zeer eervolle positie in Chicago). Het is geen schande te moeten constateren dat een plaats niet langer te financieren is, wel daarover onjuiste informatie te verspreiden.

De situatie in de Letteren-faculteiten als geheel is een ramp (die nog verergerd wordt door de BaMa-structuur, die op grote schaal gebruikt wordt om staf te ontslaan, en waarbij vakken vaak de facto tot drie jaar worden gereduceerd; in veel gevallen is dan een zinnige opleiding niet meer mogelijk). Ongeveer een jaar geleden las ik dat de VSNU berekend had dat het hoger onderwijs, om de voortdurende bezuinigingen van de laatste tijd op te vangen, jaarlijks 2 à 3 miljard extra nodig had. Het is hetzelfde beeld als bij vele algemene voorzieningen. Het moest, met het oog op de komende kabinetsformatie, aan de orde gesteld worden! Maar het hoger onderwijs durft het niet eens te vragen.

    • Prof.Dr. R.S.P. Beekes