Alarmbrief over Haags Spui-complex

Het Residentie Orkest en het Nederlands Danstheater zijn bereid het eigendom van hun zalencomplex aan het Haagse Spui over te dragen aan de gemeente Den Haag. In ruil daarvoor moet de gemeente achterstallig onderhoud uitvoeren en plannen ontwikkelen voor renovatie en uitbreiding.

De besturen van Residentie Orkest en Nederlands Danstheater schrijven dat in een brief aan de fractievoorzitters in de Haagse gemeenteraad. De kunstinstellingen willen dat een betere toekomst voor hun huisvesting wordt geregeld in het nieuwe college-akkoord waarover nu wordt onderhandeld. Als er op korte termijn niets wordt gedaan, dreigen voor het Residentie Orkest en het Nederlands Danstheater grote huisvestingsproblemen. ,,Daardoor komen kwaliteit en continuïteit van voorstellingen en concerten in gevaar.''

Om het complex te herstellen in de oorspronkelijke staat waarin het in september 1987 werd geopend in aanwezigheid van koningin Beatrix, is een eenmalige investering nodig van 3.87 miljoen euro. De besturen noemen deze onderhoudsinhaalslag ,,urgent, gezien de staat en de leeftijd van het complex.'' Voor regulier onderhoud is daarna nog 860.000 euro per jaar nodig.

Na aftrek van de eigen middelen voor onderhoud resteert een structureel tekort van 590.000 euro per jaar. Verder is eenmalig een bedrag van 3.05 miljoen euro nodig om het gebouw aan te passen aan de huidige eisen voor veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Daarnaast zien de besturen een groot aantal structurele knelpunten omdat het complex veel te krap van opzet is. Er moet een forse verbouwing en uitbreiding komen met een grotere entree, ruimere foyers, betere horecafaciliteiten, een adequate expeditie, en meer kantoren en balletstudio's. Ook staat een nieuwe kleine zaal op het wensenlijstje.

De gezamenlijke huisvesting werd destijds voor een groot deel uit eigen middelen van de twee kunstinstellingen gebouwd door de architecten Dick van Mourik (de Dr. Anton Philipszaal van het Residentie Orkest) en Rem Koolhaas (de zaal van het Nederlands Danstheater. Het complex vergde destijds een relatief zeer geringe investering van 23 miljoen gulden.

Ht gebrek aan ruimte leidt ook tot onvoldoende mogelijkheden tot exploitatie van het Theater aan het Spui. In de Dr. Anton Philipszaal en in de daartegenover geleden Nieuwe Kerk, die ook door het Residentie Orkest wordt gebruikt, vinden dit seizoen slechts 114 muzikale evenementen plaats. In de Rotterdamse Doelen zijn er per jaar 650 evenementen, in het Amsterdamse Concertgebouw 850.