3 x vrouw en islam

De positie van de vrouw in de islam blijft onderwerp van debat. Dat blijkt uit de drie recente citaten van mannen hieronder. Maar welk citaat komt van politicus Pim Fortuyn, schrijver Hafid Bouazza en de Franse filosoof Alain Finkielkraut? Wie zei wat?

,,We leven in een maatschappij die mede geciviliseerd is door de vrouw, die stelling durf ik aan. Mag ik er op wijzen, dat een van de grote verschillen tussen het westen en de wereld van de islam de aanwezigheid van de vrouw in het publieke domein is? De hele geschiedenis van de moslimwereld verwerpt de belangrijke positie van de vrouw. Ook daar moet de westerse wereld zich tegen verdedigen. We moeten hopen dat er een rebellie van vrouwen binnen de islam zal plaatsvinden. Om te beginnen bij de moslimminderheden in de westerste landen.''

,,De islam bevat een aantal opvattingen die haaks staan op de onze. Neem de ongelijke positie van mannen en vrouwen. Vanuit mijn optiek worden veel Turkse en Marokkaanse vrouwen uit achterstandswijken onderdrukt door die cultuur. Er moeten bruiden uit bergdorpjes worden gehaald omdat de dames hier nota bene te geëmancipeerd zijn. Dat geeft aan hoe moeizaam het emancipatieproces verloopt. Ik vind dat een schande. Ik wil kijken of deze vrouwen met cursussen zich kunnen onttrekken aan deze verstikkende cultuur. Ook succesvolle vrouwelijke moslims zouden zich moeten inspannen voor hun zusters in deze wijken.''

,,Ik heb altijd gedacht dat het de Marokkaanse gemeenschap beter zou vergaan als de vrouwen het meer voor het zeggen hadden. De jongste lichting vrouwen in de politiek heeft mij ongelijk gegeven, maar niet mijn overtuiging weggenomen. [...] Maar ik ben voorbereid op de teleurstelling, zolang zij het als hun eerste taak zien de islam te verdedigen en dan pas (ergens aan de heiige horizon) misstanden in de eigen gelederen aan te pakken. De grootste taak die zij in mijn ogen te vervullen hebben is hun broeders en vaders ervan overtuigen dat een vrije vrouw geen promiscue vrouw is. Het is erg genoeg dat zo'n eenvoudige waarheid nog niet overal is doorgedrongen.''123

1. Alain Finkielkraut, Vrij Nederland 23 februari; 2. Pim Fortuyn, Algemeen Dagblad 16 maart; 3. Hafid Bouazza, NRC Handelsblad 2 maart.