Voorzitter Edah-supers treedt af

De voorzitter van de franchise-vereniging van supermarktketen Edah, Cees-Jan Hoes, is deze week opgestapt. Voornaamste reden is dat hij genoeg heeft van de onzekere toekomst bij Laurus, waar naast Edah ook Super de Boer en Konmar onder vallen. Hoes: ,,Het is te veel pappen en nathouden.''

Hoes heeft vijftien jaar de belangen behartigt van de tachtig aangesloten zelfstandige Edah-ondernemers, bijna eenderde van de 287 Edah-supermarkten. Hoes is de reeks leiderswisselingen bij Laurus beu: ,,En ik voorzie nog veel gedoe de komende maanden.''

De Konmar-operatie heeft volgens hem een negatief effect gehad op Edah. In de aanloop naar de ombouw tot Konmarwinkels werd in mei vorig jaar het gemiddelde prijsniveau bij Edah verhoogd met drie procent, terwijl de keten een lage-prijsimago had. Die prijsverhoging was noodzakelijk om de overgang naar de duurdere Konmars, die vorig najaar zou beginnen, geleidelijk te laten verlopen.

Hoes vindt het jammer dat de prijsverhoging niet meteen na het stopzetten van de operatie-Konmar is teruggedraaid. Een woordvoerster van Laurus zegt dat pas deze week met een laatste prijsverlaging het prijsniveau op het oude niveau is gekomen. Ze ontkent dat het gefaseerde terugdraaien van de prijzen heeft te maken met de verliezen van Laurus.

Hoes vindt dat Laurus het reclame- en investeringsbudget op het oude peil moet brengen. Dat werd op een laag pitje gezet, omdat de winkels toch zouden worden omgebouwd tot Konmars.

Meint Boonstra, die een Edah leidt in Den Helder, neemt de voorzittershamer van Hoes over. Hij beaamt de visie van Hoes: ,,We moeten een inhaalrace beginnen.''

    • Frits Baltesen