`U krijgt gestolen kwartje van Kok terug'

De belangrijkste standpunten uit het lijsttrekkersdebat, gisteren.

lastenverlichting

Dijkstal (VVD): ,,Onze keuze is dat we nog wel iets doen in de sectoren onderwijs en zorg voor bepaalde knelpunten. Maar wij kiezen nadrukkelijk voor lastenverlichting.''

Melkert (PvdA): ,,Je moet anders gaan werken bij de overheid, zeker, maar dat kan niet zonder meer geld. Besteed dus die beperkte ruimte die je hebt niet aan lastenverlichting.''

Fortuyn (LPF): ,,Ik denk dat, door die inflatie en doordat Paars geweigerd heeft daar iets aan te doen, het volgende kabinet wordt opgescheept met een financieringstekort. En als dat het geval is, dan is er geen ruimte voor lastenverlichting, hoe graag ik die de burger ook zou gunnen.'' ,,Wat ze wel meteen van mij terugkrijgen is dat gestolen kwartje van Kok.''

WAO

Fortuyn: ,,Er zitten in die WAO mensen die daarin niet thuis horen. Ik schat dat zo op 200.000, 300.000 mensen. Wil je dat indammen, dan zul je die regeling moeten aanscherpen. Dan zeg ik: zorg dan dat het ook een relatie krijgt met de arbeidsomstandigheden als zodanig. En voor alle andere vormen van ziek worden, daar moet je op een andere manier over nadenken. Ik heb dan een grote voorkeur voor particuliere verzekering.''

Rosenmöller: ,,Dan weten we dus precies dat mensen met een hoog inkomen dat makkelijk kunnen, met een laag inkomen niet of ongemakkelijk kunnen. En dan krijg je precies waar je een fan van bent: het Amerikaanse systeem.''

inburgering

Rosenmöller (GroenLinks): ,,Wie niet wil, die zal móeten inburgeren. Als er dus mensen zijn die niet willen, dan kun je nog met een sanctie gaan werken.''

Fortuyn: ,,Ik kom uit een stad, Rotterdam, waar het fors is misgegaan. Waarin de PvdA ervoor gezorgd heeft dat het multiculturele probleem totaal niet kon worden bediscussieerd. Iedere keer als we dat deden, ook met verweduwde vrouwen van havenarbeiders en werfarbeiders, werden die vrouwen, in een wijk waar 70 nationaliteiten woonden, door uw partijgenoten en door uw wethouder, meneer Rosenmöller, uitgemaakt voor racisten.''

legalisering softdrugs

Balkenende (CDA): ,,We willen van het gedogen af, en dat zal ook moeten. Nederland is een buitenbeentje en dat is onverstandig.''

Melkert: ,,Ik vind dat voor softdrugs, voor alcohol, voor roken geldt: ontmoedigen. Maar je weet ook dat mensen het toch zullen gebruiken. Probeer het dan ook een beetje te reguleren. In Engeland is net een rapport verschenen waarin staat dat cannabis minder schadelijk is dan tabak en alcohol. Dan snap ik de heer Balkenende niet, dat hij op het punt van softdrugs een hele harde vuist laat zien, terwijl voor alcohol en sigaretten geadverteerd mag worden.''

De Graaf (D66): ,,We zijn in Europa niet een buitenbeentje. We doen het op een aantal fronten, als het bijvoorbeeld over drugsdoden gaat, beter dan andere Europese landen, meneer Balkenende.''