`Subsidie voor Trouw en Parool'

Krantentitels als Trouw en Het Parool moeten op extra financiële steun kunnen rekenen als ze kopje onder dreigen te gaan. Niet de uitgever, maar het Bedrijfsfonds voor de Pers zou in moeten grijpen als de titels dreigen te verdwijnen.

Dat staat in een advies dat het Commissariaat voor de Media gisteren aanbood aan verantwoordelijk staatssecertaris Van der Ploeg (Media). Het Commissariaat is de toezichthouder op de mediamarkt. Het stelt voor wettelijke maatregelen te nemen om bij de dagbladen en de televisie verdere concentratie te voorkomen en zo de pluriformiteit van de pers te waarborgen.

In het rapport staat dat in alle mediasectoren de markt gedomineerd wordt door drie spelers. Bij de kranten gaat het om PCM, eigenaar van titels als NRC Handelsblad en Trouw, en verder de Telegraaf en Wegener. Bij de televisie bestrijken drie aanbieders – publieke omroep, RTL en SBS – 84 procent van de markt. Ook in de kabelmarkt hebben drie aanbieders 84 procent van de markt.

Het Commissariaat wil wettelijk een maximaal marktaandeel laten vastleggen, voor zowel de kranten-uitgevers als de televisiezenders. Om de noodlijdende krantenuitgevers een handje te helpen pleit het Commissariaat tevens voor een zogenoemd nul-tarief voor kranten, zodat er geen BTW betaald hoeft te worden.

Het Commissariaat mengt zich tevens in de al jaren slepende discussie over de verdeling van radiofrequenties. Het pleit voor een ,,gedeeltelijk gewogen verdeling volgens een inhoudelijk format''. Om volwaardige concurrentie te krijgen, zou een commerciële nieuwszender daarbij landelijke dekking moeten krijgen.

Van der Ploeg noemt de aanbevelingen ,,de moeite waard om te onderzoeken''. Volgende maand zal hij in een debat met de Kamer ingaan op de aanbevelingen.