`Shari'a strijdig met grondwet'

De toepassing van de shari'a, het islamitisch recht, druist in tegen de Nigeriaanse grondwet. De twaalf noordelijke staten die de shari'a hebben ingevoerd, moeten hun wetgeving aanpassen.

Pagina 4