SER eist instemming van politiek met WAO

Werkgevers en vakbonden hebben vanmorgen in de Sociaal-Economische Raad (SER) in felle bewoordingen van de politiek geëist dat het advies voor een nieuwe WAO-stelsel in zijn geheel wordt overgenomen. ,,Het negeren, of het selectief shoppen hieruit, betekent onverbrekelijk het einde van dit advies', zei voorzitter J. Schraven van werkgeversorganisatie VN0-NCW in de voltallige SER-vergadering waarin het WAO-advies vandaag definitief werd vastgesteld.

,,Als er iets is wat de geschiedenis heeft bewezen vanaf de dagen van Joop den Uyl tot en met Wim Kok, dan is het wel dat dit onderwerp niet zonder steun van de sociale partners kan worden opgelost', aldus Schraven.

Andere vertegenwoordigers van de vakbonden en werkgevers sloten zich hier bij aan. ,,Het SERadvies is een ondeelbaar geheel', verklaarde CNV-bestuurder J.Westerbeek. A. Jongerius van de FNV zei: ,,Wij als FNV zullen die politieke partijen weten te vinden, die kern van het SER-voorstellen onderuithalen. Vóór de verkiezingen en na de verkiezingen.'

Tien jaar nadat de sociale partners het niet eens hadden kunnen worden over de WAO, stelde de SER vanmorgen in meerderheid het advies vast. ,,Een gedenkwaardig moment', zei Schraven. Een reeks van maatregelen zoals het verlengen van de ziektewet van één naar twee jaar en het alleen toelaten van volledig, langurig arbeidsongeschikten tot de WAO moet het aantal nieuwe WAO'ers verminderen van 100.000 per jaar nu naar 25.000 straks. Het plan geldt niet voor de huidige WAO'ers.

Zoals verwacht keerden alleen de kroonleden van het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank en het onafhankelijke kroonlid R. Linschoten zich tegen het advies.

De drie dissidente kroonleden vinden dat het onjuist om nu al de uitkeringen met 5 procent te verhogen en de zogeheten Pemba-boete voor werkgevers die WAO'ers `veroorzaken' af te schaffen. ,,Mijn kernbezwaar tegen dit advies is dat nu al enkele financiële prikkels, die onterecht gebruik moeten ontmoedigen, worden afgezwakt', zei vice-president A.Bakker van De Nederlandsche Bank. Van de drie berekeningen die waren gemaakt van het SER-advies, door de SER zelf, door het instituut Nyfer en door het CPB, zei hij de meeste waarde te hechten aan die van het CPB. Het planbureau schat de effecten als relatief gering in, en in het slechtste geval zelfs als negatief. ,,Opmerkelijk is dat bij een instroomreductie van liefst 60 procent het SER-advies nog altijd tot extra financiële uitgaven leidt.''

De bedoeling is dat het kabinet in april met een eigen plan komt. Hoewel binnen de SER iedereen er op rekent dat het WAO-probleem in de kabinetsformatie wordt opgelost, zei staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) deze week dat hij met enkele ministers nog volop aan een verregaand plan werkt.