Paus veroordeelt priesters die kinderen misbruikten

Paus Johannes Paulus II heeft seksueel misbruik van kinderen door priesters veroordeeld als ,,de ergste vorm van het mysterie van het kwaad in deze wereld''.

In een 22 pagina's tellende brief ter gelegenheid van het paasfeest wijdt hij een korte passage aan het onderwerp, zonder het woord pedofilie te laten vallen. Hij schrijft dat recente schandalen ,,een donkere schaduw van verdachtmaking'' werpen over de hele kerk en over eerlijke priesters.

De paus betoont in de brief ook zijn medeleven met de slachtoffers en wil dat de kerk ,,in waarheid en rechtvaardigheid op deze pijnlijke gebeurtenissen reageert''. De paus zegt dat priesters hun zwakheden moeten overwinnen door zich meer te richten op de zoektocht naar heiligheid.

De paasbrief is in de eerste plaats een reactie op schandalen in twee bisdommen in de Verenigde Staten, Boston en New York, waar onlangs verschillende rechtszaken zijn geweest tegen priesters die zich aan kinderen hebben vergrepen. De bisschop van Palm Beach is onlangs afgetreden omdat hij 25 jaar geleden een relatie had met een priesterstudent. Een Amerikaanse priester uit Boston is veroordeeld voor misbruik van zeker 130 jongens. Kardinaal Bernard Law van Boston zou daarvan hebben geweten, maar niets hebben ondernomen. De kerk betaalt inmiddels tientallen miljoenen aan schadevergoeding aan de slachtoffers.

De rechtszaken in de VS, waarover zelfs president Bush zich heeft uitgelaten, hebben geleid tot druk op kardinaal Law en op de New-Yorkse kardinaal Edward Egan om af te treden. Maar met zijn uitspraken lijkt de paus de beide kardinalen te steunen.

Kardinaal Law reageerde verheugd op de woorden van de paus. ,,Ik dank de Heilige Vader voor zijn beschouwing over de priester als bedienaar van het sacrament van de verzoening, en voor de gevoelige en behulpzame wijze waarop hij heeft gereageerd op de situatie die ons zozeer bezighoudt.'' Critici noemden de reactie van de paus echter te indirect.

Op een persconferentie zei kardinaal Castrillon Hoyos, hoofd van de congregatie voor de clerus, dat seksueel misbruik een product is van de moderne cultuur en dat seksuele vrijheden ook priesters hadden beïnvloed. Hij wilde niet ingaan op vragen over de situatie in de VS. Hij verwees slechts naar een onderzoek waaruit blijkt dat drie procent van de Amerikaanse priesters een neiging hebben tot misbruik van minderjarigen en dat 0,3 procent daartoe daadwerkelijk overgaat.

hoofdartikel: pagina 7