Pas verschenen: Non fictie

Clé Lesger: Handel in Amsterdam ten tijde van de opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden, ca.1550-ca.1630. Verloren, 296 blz. € 28,–

De grote bloei van Holland wordt in deze studie opnieuw bekeken en in verband gebracht met de politieke ontwikkelingen. Speciale aandacht krijgt de functie van de Amsterdamse stapelmarkt, waarvan het belang in twijfel wordt getrokken.