Nigeria noemt shari'a strijdig met grondwet

De toepassing van de shari'a, het islamitisch recht, druist in tegen de Nigeriaanse grondwet. De twaalf noordelijke staten die de shari'a hebben ingevoerd, moeten hun wetgeving aanpassen.

Dit heeft de Nigeriaanse minister van Justitie Kanu Godwin Agabi in een brief aan de de gouverneurs van de noordelijke staten geschreven. Gouverneur Ahmed Sani van de deelstaat Zamfara, waar twee jaar geleden het islamitisch recht voor het eerst werd ingevoerd, zei zich niets van de brief te zullen aantrekken. Volgens hem is de shari'a niet in strijd met de grondwet. ,,De islam is een geloof. Alleen zij dit geloof aanhangen, beslissen of iets goed of fout is. Niemand kan ons beletten ons geloof te praktizeren.''

Met de uitspraak van minister Agabi lijkt de regering van president Olusegun Obasanjo de knuppel in het hoenderhoek te hebben gegooid. Obasanjo had aanvankelijk de invoering van de shari'a in het wetboek van strafrecht onrechtmatig verklaard. Maar om de fragiele eenheid tussen het goeddeels islamitische noorden en christelijke zuiden niet in gevaar te brengen nam de president geen maatregelen.

Agabi is de opvolger van Bola Ige die in december werd vermoord. De shari'a is volgens hem onrechtmatig omdat een moslim een zwaardere straf krijgt voor dezelfde misdaad als een christen. Korom, er is sprake van discriminatie. ,,De stabiliteit, eenheid en integriteit van de natie worden hierdoor bedreigd'', waarschuwt de minister.

Kennelijk stapt de regering af van haar politiek om de controverse rond de shari'a te negeren. Ze kan het Hooggerechtshof vragen om de shari'a ongrondwettig te verklaren. Dat houdt ook risico's in. Het Hooggerechtshof kan in tweeën splitsen langs religieuze lijnen. Bovendien valt een uitspraak van het Hooggerechtshof niet terug te draaien, wat Obasanjo altijd huiverig heeft gemaakt om rechters het laatste woord te geven in deze explosieve kwestie.

Er wonen 30 miljoen inwoners in noord-Nigeria, waar de shari'a uiterst populair is als middel om misdaad, decadentie en machtsmisbruik te bestrijden. Shari'a werd in het noorden al jaren toegepast om persoonlijke geschillen tussen moslims op te lossen. Maar voor criminele zaken gold in alle 36 deelstaten van het land het wetboek van strafrecht. Sinds de shari'a twee jaar geleden in het noorden wet werd, is het regelmatig tot botsingen gekomen tussen christenen en moslims. Daarbij vielen zeker 3.000 doden. Duizenden christenen zijn in de laatste drie jaren de noordelijke staten ontvlucht.