Natuurlijke historie (94)

In Engeland daar woont een hond

Die een mensenwoord kan zeggen;

Hij deed het op de BBC,

Dat is de radio uit Londen.

Je hoorde hoe zijn baas hem voorzei,

Zeg nou Rover, waar denk je aan?

Hij maakte eerst nog wat geluiden

Met zijn hondestem, humeurig,

Maar toen kwam het: goed verstaanbaar

Zei die hond het woord `saucijsjes'.

Hij zei dat uiteraard in 't Engels,

Want het Engels is zijn voertaal,

En hij kon de s niet zeggen,

Het klonk dus of hij zei: `hohijsjes'

Toch is hij een knappe hond,

Ik vraag me af hoe hij er uitziet.

Ik denk wel dat hij groot en bruin is,

Groot en bruin met bruine poten;

Het is alsof je dat kunt horen,

Je ziet het lijf waaruit de stem komt.

    • Rudy Kousbroek