Huisartsen gaan na vijf uur staken

Huisartsen beginnen op 1 juli een estafettestaking bij het verlenen van hulp buiten de kantooruren. Ze eisen een hogere vergoeding. Voor elk consult willen ze dit jaar 30 euro en in 2003 40 euro. Volgens het landelijke tarievenbureau CTG is 20 euro een redelijke tegemoetkoming.

De leden van de Landelijke Huisartsenvereniging, de vakbond waar 90 procent van de huisartsen bij is aangesloten, hebben daar gisteren toe besloten. Het is de bedoeling dat de staking van regio naar regio verspringt. Een eerder voorstel om vanaf 1 juli met alle hulp buiten de kantooruren te stoppen werd door het bestuur ontraden. Het meent dat de juridische consequenties daarvan te groot zijn. ,,De huisarts wordt waarschijnlijk direct door de rechter teruggefloten als hij per 1 juli zijn medewerking aan de avond-, nacht- en weekenddiensten al opzegt', aldus het bestuur.

De ledenvergadering besloot wel vanaf 1 januari 2003 met het verrichten van diensten buiten kantooruren te stoppen als er dan nog geen `bevredigende afspraken' over de vergoeding zijn gemaakt met de verzekeraars. De huisartsen zullen de intensiteit van de estafettestakingen opvoeren naarmate januari nadert.

Tot nu kregen huisartsen een standaardbedrag per ziekenfondspatiënt per jaar waarin een vergoeding voor werkzaamheden tijdens diensten was begrepen. Dit systeem is veranderd omdat overal in het land grootschalige `dienstenstructuren' van de grond komen, huisartsenposten waar een groot aantal huisartsen aan deelnemen waardoor ze minder diensten hoeven te draaien. De huisartsen klagen al jaren dat de diensten hen steeds zwaarder belasten. Volgens hen komen er steeds meer patiënten en komen zij ook steeds vaker met klachten van niet-spoedeisende aard. De diensten zijn formeel uitsluitend bedoeld voor medische bijstand die niet kan wachten.De verzekeraars houden vast aan twintig euro. Zorgverzekeraars Nederland, koepelorganisatie van verzekeraars, wilde vanochtend nog niet reageren op het LHV-besluit van gisteravond.

Eerder vroegen beide partijen (LHV en ZN) het College Tarieven Gezondheidszorg om met een voorstel te komen over de betaling. Diens antwoord kwam een maand geleden: betaal huisartsen voortaan apart voor consulten buiten kantooruren en trek hiervoor 20 euro per keer uit.

De LHV vindt, zoals gezegd, dit bedrag te laag. ZN meent dat die vergoeding alleen maar mag worden betaald aan huisartsen die deelnemen aan een `dienstenstructuur'.

Gerectificeerd

Huisartsen

In het artikel Huisartsen gaan na vijf uur staken (in de krant van vrijdag 22 maart, pagina 2) is gemeld dat de huisartsen dit jaar 20 euro voor elk consult buiten kantoortijd eisen en in 2003 30 euro. Dit moet zijn 30 euro in 2002 en 40 euro in 2003. Volgens het landelijk tarievenbureau CTF is 20 euro een redelijke tegemoetkoming.