Hermans geeft toch overzicht hbo-fraude

Minister Hermans (Onderwijs) heeft de Tweede Kamer gisteren alsnog toegezegd een volledig overzicht te geven van de feiten en signalen die duiden op eventuele fraude in het beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Hermans had dat tot nu toe geweigerd, omdat hij dat ,,niet opportuun'' vond.

Hermans gaf toe, nadat het Tweede-Kamerlid Hamer (PvdA) een motie met dit verzoek had ingediend. Alle fracties met uitzondering van de SP hadden de motie ondertekend. De Kamer wil de opsomming van feiten doorsluizen naar de Algemene Rekenkamer, die het verzoek zal krijgen onafhankelijk onderzoek naar de hbo-fraude te verrichten. De weg naar zo'n onderzoek is nu vrij voor de Kamer.

Onverwachts had de VVD-fractie op het allerlaatste moment ingestemd met de motie, waarin Hermans' aanpak van de affaire als ,,traag en niet transparant'' wordt omschreven. Verder spreekt de Kamer in de motie uit dat alle gegevens onafhankelijk beoordeeld moeten worden.

De VVD heeft de eigen minister altijd gesteund in diens aanpak van de hbo-fraude. ,,De aanpak is tot dusverre inderdaad traag geweest'', aldus Kamerlid Cornielje. ,,Ons oordeel staat volledig los van de politieke kleur van de minister en met deze omschrijving kunnen wij leven.''

Kamerlid Hamer (PvdA) is echter niet overtuigd van die verklaring en vermoedt een politiek spel van de VVD om haar motie te ontkrachten. Cornielje geeft namelijk een minder vergaande interpretatie aan de motie.

De Kamer wil de Rekenkamer onafhankelijk onderzoek laten doen, omdat zij geen vertrouwen heeft in het onderzoek dat Hermans de instellingen naar zichzelf laat doen.

De Rekenkamer heeft van de minister een beperkte rol gekregen, maar de Kamer vreest dat op die manier niet alle feiten boven tafel zullen komen.