Geldinjectie voor veelbelovende onderzoeken

Het kabinet reserveert voor de komende regeerperiode 805 miljoen euro voor investeringen in de kenniseconomie. Dat is een verviervoudiging van het budget ten opzichte van de huidige regeerperiode. Dat zou de ministerraad vandaag op voordracht van minister Jorritsma (Economische Zaken) besluiten.

Pagina 11