De Telegraaf somber over advertentiemarkt

Uitgever De Telegraaf is pessimistisch over het aantrekken van de advertentiemarkt voor dagbladen. Volgens bestuurder W. Kok is het eerste kwartaal van dit jaar ,,net zo slecht als het afgelopen vierde kwartaal''. In de laatste drie maanden van vorig jaar daalde de advertentie-inkomsten van de krant De Telegraaf met 23 procent ten opzichte van een jaar eerder. De oplage-inkomsten van de krant, het vlaggeschip van de onderneming, steeg met 6 procent door een verhoogde abonneeprijs.

Concern De Telegraaf heeft het afgelopen jaar een verlies geleden van 29,5 miljoen euro. Het verlies, voornamelijk veroorzaakt door incidentele lasten en dalende advertentie-inkomsten, ligt iets lager dan in december werd aangekondigd. Het is voor het eerst in de historie dat het Amsterdamse uitgeefbedrijf, waar 5.500 mensen werken, rode cijfers schrijft. Naast De Telegraaf geeft het bedrijf regionale dagbladen (onder meer Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad), tijdschriften (Privé, Elegance) en huis-aan-huis bladen uit.

Het concern kreeg vooral in de tweede jaar helft van vorig jaar rake klappen. Het nettoresultaat kwam toen uit op bijna 49 miljoen euro negatief. Over de eerste zes maanden van vorig jaar werd nog een plus van ruim 19 miljoen euro behaald tegen bijna 31 miljoen euro een jaar eerder.

Telegraaf-bestuurder Kok reageerde vanochtend op het rapport van het Commissariaat voor de Media, dat gisteren verscheen en onder meer handelt over kranten die in de problemen raken door de neergaande conjunctuur. ,,Afschaffen van het BTW-tarief vinden wij prima. Maar verdere bemoeienis met de bedrijfstak lijkt ons geen goede zaak.''

De omzet van het concern klom van 811 miljoen naar 822 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een hoger operationeel resultaat dan de 16,5 miljoen euro van het afgelopen jaar.