Aantal gruttoparen zeer sterk gedaald

Het aantal broedparen grutto's is de afgelopen tien jaar meer dan gehalveerd. Er zijn in Nederland nog 45.000 tot 50.000 broedparen over. Dat blijkt uit gegevens van Vogelonderzoek Nederland.

De ,,alarmerend lage dichtheden'' zijn voor Vogelbescherming Nederland aanleiding de overheid tot actie te manen. ,,Meer dan de helft van alle grutto's op de wereld broedt in Nederland. Wij hebben dus een speciale verantwoordelijkheid voor deze weidevogel'', aldus de Vogelbescherming.

Volgens de Vogelbescherming moet het rijk meer doen om ten minste 60.000 broedparen van de grutto te behouden. In de gebieden waar nog de meeste grutto's zitten, moet gruttovriendelijk beheer komen, zodat broedparen ten minste 0,7 jong kunnen krijgen.

Vogelbescherming Nederland heeft een kaart laten maken met de belangrijkste gruttogebieden in Nederland. Daaruit blijkt dat de beste gruttogebieden zijn te vinden in West-Friesland, de Kop van Overijssel, Noord-Holland, het Groene Hart en plaatselijk de uiterwaarden van de grote rivieren.

Er zijn minder grutto's door de oprukkende verstedelijking en de daaruit voortvloeiende versnippering van het landschap. In de resterende leefgebieden is het agrarisch beheer niet of onvoldoende afgestemd op het behoud van de grutto. Er overleven te weinig jongen om de populatie in stand te houden. Veel jonge grutto's die nog niet kunnen vliegen, worden door maaimachines gedood.