805 mln voor kenniseconomie

Het kabinet reserveert voor de komende regeerperiode 805 miljoen euro voor investeringen in de kenniseconomie. Dat is een verviervoudiging van het budget ten opzichte van de huidige regeerperiode.

Pagina 11