Zieke chimpansees naar rusthuis 1

`Zieke aap in rusthuis ongehoord!', aldus maakt de Dierenbescherming bezwaar tegen het onderbrengen van een groep hiv-geïnfecteerde chimpansees op het terrein van het apenproefdiercentrum BPRC (NRC Handelsblad, 16 maart).

Die dieren zijn echter niet ziek, ze kùnnen zelfs geen aids krijgen, is gebleken. Om besmetting van mensen volledig uit te sluiten, acht men het verstandiger ze niet samen met de andere chimpansees uit te plaatsen, bij voorbeeld bij de stichting AAP, maar bij het BPRC te houden (expertise), echter onder beheer van een aparte stichting. Ze worden gehuisvest volgens zorgvuldig opgestelde kwaliteitseisen in een nieuw gebouw. Bijkomend voordeel: ze hoeven niet te reizen en de vertrouwde verzorgers blijven bij ze. De subsidie aan het BPRC wordt verhoogd, juist om de leefomstandigheden van alle proefapen op een acceptabel niveau te brengen en om naast een geleidelijke afbouw van de dierproeven tegelijkertijd aan de uitbouw van het weefselkweek (= alternatief) onderzoek te werken. Bovendien worden commerciële opdrachten, waar men in het verleden wegens geldgebrek toe gedwongen was, verboden.

Dit alles betekent: sluiting (van het dierproevengedeelte) op termijn. Sluiting nu is niet reëel, zoals de minister verklaarde.

Onder het motto van de dierenbeschermer/filosoof Peter Singer: `streef het haalbare na', heeft de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren zich zeer ingespannen om de overheid deze weg op te sturen, in stilte, door overleg met het departement en met de betrokkenen en door serieus onderbouwde aanbevelingen. Deze zijn tot onze vreugde voor een groot deel terug te vinden in het kabinetsbesluit. Hopelijk kunnen wij op niet al te lange termijn met onze collega-dierenbeschermers vieren dat alle proeven op apen gestopt worden. Intussen is er nu voor die dieren nog veel te doen.

    • Netty van Lookeren Campagne
    • Sophia Vereeniging tot Bescherming van Dieren