Vlaams parlement veroordeelt collaboratie

Het Vlaamse parlement heeft gisteren in een resolutie de collaboratie van Vlamingen in de Tweede Wereldoorlog veroordeeld. Tegelijk wordt erkend dat er na de oorlog ,,ontsporingen'' zijn geweest in de bestraffing van Vlamingen die geen fouten hadden begaan.

,,Met de resolutie willen wij als democraten in het reine komen met het verleden en er de nodige lessen uit trekken'', zei parlementsvoorzitter Norbert de Batselier. Het oorlogsverleden ligt in Vlaanderen nog altijd gevoelig. Sommigen in de Vlaams nationale beweging vergoelijkten de collaboratie met de Duitse bezetters, omdat deze vooral tot doel zou hebben gehad de Franstalige dominantie te bestrijden. Ook gingen vaak heel jonge Vlamingen onder aansporing van de katholieke kerk naar het oostfront om het communisme te bestrijden.

In Vlaanderen is er ook nog altijd wrevel over wat de naoorlogse `repressie' wordt genoemd. Hierbij werden veel onschuldige Vlaams-nationalisten door de autoriteiten bestraft met verlies van burger- en sociale rechten.

De resolutie op initiatief van parlementsvoorzitter De Batselier volgt na een oproep van progressieve intellectuelen, die vorig jaar in het Vlaams parlement een symposium over het onderwerp organiseerden.

,,De collaboratie moet ten gronde worden veroordeeld, ook al is het een feit dat de collaboratie verschillende vormen en motieven kende en sommige mensen er deel aan hadden uit niet-begrepen idealisme en misleiding'', zo staat in de resolutie. In de resolutie wordt onderstreept dat de fouten van de repressie niet op een lijn mogen worden gesteld met de collaboratie, die volgens De Batselier ,,een verpletterende fout'' was.

In de resolutie wordt ook extreem-rechts veroordeeld als een ,,bedreiging'' voor de democratie. Het Vlaams Blok stemde daarom tegen. De kleine Vlaams-nationalistische N-VA was tegen, omdat volgens de resolutie voor verzoening individuele schulderkenning nodig is. Het N-VA vindt het een collectieve zaak. Ook moet volgens de N-VA het oorlogsverleden niet worden gebruikt voor de strijd tegen extreem-rechts.

Franstalige politici hebben intussen positief gereageerd op de oproep ook in het federale parlement een debat over het Belgische oorlogsverleden te voeren.