Veiligheidsbeleid

Politiekorpsbeheerders (burgemeesters) en de raad van hoofdcommissarissen hebben onlangs een brief gezonden aan de Tweede Kamer met onder meer de vraag om 8.000 extra agenten en om meer investeringen in de automatisering. Bij elkaar ca.1 miljard euro (NRC Handelsblad, 4 maart).

Insiders weten dat de automatisering bij de politie een complete lijdensweg is. De raden, platforms en coöperatieve verenigingen (!) die daar iets aan moeten doen volgen elkaar in hoog tempo op. De automatisering bij de politie is niet alleen gebaat met meer geld, maar vooral met keihard ingrijpen. Een regeringscommissaris voor de automatisering bij de politie komt in zicht.

Met de veiligheid is het precies hetzelfde. Als er verder niets gebeurt, halen 8.000 extra agenten niets uit. Maar de burgemeesters en de hoofdcommissarissen geven in hun brief een oplossing. Ze vinden dat veiligheidsplannen tot nu toe te weinig aandacht hebben kregen.

Daarom moet de politie met de gemeenten resultaatafspraken maken over een bindend veiligheidsbeleid. ,,Landelijke en gemeentelijke overheden moeten de komende jaren in de volle breedte veiligheid tot absolute prioriteit maken.''

De brutalen hebben de halve wereld. De burgemeesters zijn er verantwoordelijk voor dat onze veiligheid is afgenomen, terwijl het geld voor die veiligheid is toegenomen. Nu vragen ze om 8.000 extra agenten. En ze spreken zichzelf toe, als ze oproepen tot een bindend lokaal veiligheidsbeleid dat absolute prioriteit heeft.

    • Drs. J.G.H. Quint