Van Schendelen informateur

Op voorstel van burgemeester Opstelten is M. van Schendelen, hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit, benoemd tot informateur bij de vastgelopen onderhandelingen over de samenstelling van het college van B en W in Rotterdam.

Pagina 2