`Te weinig ICT in partijprogramma'

De verkiezingsprogramma's van de vijf grootste politieke partijen besteden onvoldoende aandacht aan informatie- en communicatietechnologie (ICT). Dat schrijft Infodrome, de denktank van de overheid op het gebied van de informatiesamenleving, in een rapport dat morgen wordt gepresenteerd in Amsterdam. CDA, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks noemen in hun programma's de informatierevolutie als een belangrijke maatschappelijke kracht die ingrijpende veranderingen teweegbrengt. Maar daar blijft het bij. De partijen hebben volgens Infodrome nauwelijks zicht op de manier waarop maatschappelijke verhoudingen veranderen onder invloed van ICT.