Sociale Zaken lijdt strop van 353 mln

De ontmanteling van Arbeidsvoorziening (arbeidsbureaus) kost de Nederlandse staat minimaal 353 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van hoogleraar L. Koopmans in opdracht van minister Vermeend (Sociale Zaken).

De kostenpost is exclusief de tegenvallers als gevolg van de onjuiste bestedingen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vermeend schatte het bedrag daarvoor op maximaal 550 miljoen euro.

Arbeidsvoorziening, de voormalige landelijke organisatie van arbeidsbureaus, heeft een hoofdrol gespeeld in de ESF-affaire. Daarin lag de organisatie onder vuur wegens de chaos bij de administratieve afhandeling van ESF-projecten. Arbeidsvoorziening is de afgelopen jaren stapsgewijs ontmanteld en opgedeeld in vijf nieuwe organisaties.

Minister Zalm (Financiën) had in de najaarsnota vorig jaar al een zogeheten stelpost voor de afwikkeling van Arbeidsvoorziening opgenomen van 353 miljoen euro. In de miljoenennota ging het kabinet er nog vanuit dat met dit geld ook tegenvallers konden worden betaald die samenhingen met het ESF. Daar is nu geen sprake meer van.

Koopmans stelt dat het nog niet verantwoord is een raming van de ESF-schade te maken. Vorige week vorderde de Europese Commissie 157 miljoen euro terug over de periode 1994-1996. Over de periode daarna volgen nog terugvorderingen. De ministers Zalm en Vermeend moeten voor ESF nog een aparte voorziening treffen.

Koopmans stelt in zijn rapportage dat er 130 miljoen euro moet worden gereserveerd om het wachtgeld van 1.400 werknemers te betalen. Over de periode 1999-2001 is sprake van 150 miljoen euro aan exploitatietekorten en negatief vermogen. Daarnaast heeft de staat voor 82 miljoen euro betaald om de schulden van het reïntegratiebedrijf Kliq, een van de vijf nieuwe organisaties die is ontstaan uit Arbeidsvoorziening, af te lossen. In ruil hiervoor kreeg de Nederlandse staat de aandelen van Kliq. Die aandelen zijn wellicht op lange termijn te gelde te maken. Ook leende de staat Kliq 68 miljoen euro. Als Kliq in de toekomst minder goed functioneert dan gedacht, kan de schade die voortkomt uit Arbeidsvoorziening dus verder oplopen.Het complete rapport – met mogelijk politiek gevoelige conclusies – was vanmorgen niet beschikbaar. Het gaat naar verwachting morgen naar de Kamer.

    • Tom-Jan Meeus
    • Herman Staal