PvdA: geef asielzoeker na 5 jaar pardon

De PvdA in de Tweede Kamer wil eenmalig uitgeprocedeerde asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, maar niet uitzetbaar zijn, een verblijfsvergunning geven.

Volgens PvdA-woordvoerder Middel moet dat generale pardon voor die groep desnoods in de komende kabinetsformatie worden geregeld. Middel zei dat gisteren in een Kamerdebat naar aanleiding van de jaarcijfers over het asielbeleid van staatssecretaris Kalsbeek (ook PvdA). Uit de jongste cijfers blijkt onder meer dat de asielstroom naar Nederland vorig jaar met een kwart is gedaald. Uit cijfers over de eerste twee maanden van dit jaar lijkt te spreken dat die daling zich verder voortzet.

Middel wil de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog een keer laten toetsen of deze groep asielzoekers inderdaad niet kan worden uitgezet. De PvdA is geen voorstander van een generaal pardon, benadrukte hij. Maar voor deze groep asielzoekers zou een ,,specifiek pardon'' bespreekbaar moeten zijn. Kalsbeek liet in eerste reactie weten daar geen voorstander van te zijn. ,,U hoeft daar van de kant van de regering geen voorstellen over te verwachten.''

Voormalig staatssecretaris Cohen heeft al eerder voorgesteld om voor deze groep asielzoekers een pardonbeleid in te voeren. Dat haalde toen geen meerderheid binnen de vorige paarse coalitie. Volgens een woordvoerster van Justitie gaat het om een groep van zo'n vijfduizend asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet naar Nederland zijn gekomen.

Tegenover een daling van de inkomende asielstroom staat een achterstand van 50.000 procedures die nog moeten worden weggewerkt, gaf Kalsbeek gisteren toe. Het inlopen daarvan zal volgens haar nog zeker tot 2004 duren. Vorig jaar kregen 3.000 asielzoekers een verblijfsvergunning doordat de IND er niet in was geslaagd om binnen drie jaar hun procedure af te ronden.

Ook het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers komt niet van de grond. Zo verblijven nog vierduizend uitgeprocedeerde asielzoekers in opvangcentra waar ze formeel geen recht meer op hebben. Ook de Vreemdelingenkamers van de rechtbank die vreemdelingenbewaring moeten toetsen, kampen met achterstanden waardoor met name het aantal onverwerkte bodemprocedures de komende jaren zal stijgen.

Overigens kampen ook de vreemdelingendiensten van de 25 politiekorpsen met grote achterstanden in de procedures voor verblijfsvergunningen. In de randstad wordt twintig tot dertig procent van de illegalen die in vreemdelingenbewaring zitten, vrijgelaten.