NAM mag niet boren in Waddenzee

Het energieconcern NAM krijgt geen vergunning voor gasboringen in de Waddenzee. Boren in de Biesbosch mag wel. Deze uitspraken heeft de Raad van State gisteren bekend gemaakt.

Het rechtscollege behandelde het beroep van de NAM tegen de weigering van staatssecretaris Faber (Landbouw) om boringen in de Waddenzee toe te staan. In de andere zaak betrof het bezwaarschriften van het Overlegorgaan Nationaal Park De Biesbosch en de Brabantse Milieufederatie tegen een vergunning uit 1995 die proefboringen mogelijk maakt. De Raad van State oordeelde deze bezwaren niet ontvankelijk zodat de NAM de werkzaamheden kan voortzetten.

Bij de activiteiten in de Waddenzee zou het gaan om proefboringen in de Ballonplaat, op Ameland en langs de kust op het vasteland. Staatssecretaris Faber weigerde begin vorig jaar daar toestemming voor te geven. De Raad van State vindt het beroep dat de NAM instelde ongegrond.

Vorige week besloot de Tweede Kamer tijdens een overleg met minister Pronk (Milieu) en de staatssecretaris van Landbouw om niet langer proefboringen toe te laten in de Waddenzee. Het betekent volgens de fracties een te grote verstoring in het natuurgebied. Onderzoek naar de mogelijkheden van proefboringen zoals het kabinet heefdt aangekondigd, is volgens de fracties dan ook niet nodig. De stemming over de tijdens dit overleg ingediende moties is volgende week dinsdag.