MKB tegen onderdeel SER over pensioen

Werkgeversvereniging MKB keert zich met terugwerkende kracht tegen het onderdeel van het SER-advies over een nieuw pensioenstelsel waarin de pensioenvrijheid van ondernemers wordt aangetast.

Uitgerekend morgen bespreekt het kabinet een voorstel van verantwoordelijk staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) dat volledig gebaseerd is op het SER-advies. MKB-Nederland heeft met acties gedreigd als Hoogervorst onverkort vasthoudt aan het advies.

Volgens een medewerker van de Sociaal-Economische raad is het voor het eerst dat een SER-lid zich met terugwerkende kracht formeel distantieert van een advies. ,,Maar het kan wel.'' Het ministerie van Sociale Zaken voelt er echter niets voor om het SER-advies en daarmee het kabinetsvoorstel nog aan te passen. Het kabinetsvoorstel moet ook nog door de Tweede kamer worden behandeld. Naar verwachting zal dat pas na de verkiezingen gebeuren.

MKB is medio vorig jaar akkoord gegaan met het advies in de SER, maar ,,na raadpleging van de achterban'' blijkt de steun voor een deel van het advies minimaal te zijn. Het gaat dan vooral over het recht voor directeuren groot aandeelhouders (dga's) om in de eigen bv pensioen te mogen opbouwen. Nu geldt dat een dga die tien procent of meer in een bv bezit, naar eigen inzicht pensioen mag opbouwen. De dga hoeft zich daarvoor niet aan te sluiten bij een pensioenverzekeraar en mag het gespaarde geld eventueel ook gebruiken om investeringen te betalen in zijn bedrijf. Zo kan een ondernemer vrijelijk beschikken over zijn geld en snel investeringsbeslissingen nemen zonder daar een lening voor aan te hoeven gaan.

In het morgen voorliggende kabinetsvoorstel staat op basis van het unanieme SER-advies dat alleen dga's die ,,totale controle'' (50 procent plus een aandeel of meer) in een bv hebben die `pensioenvrijheid' nog krijgen. Dga's die minder dan de helft van de aandelen bezitten moeten op de `reguliere' manier aan hun pensioen gaan opbouwen.

Volgens fiscalist Warmerdam van MKB-Nederland is zijn organisatie vorig jaar, bij de onderhandelingen over het SER-advies ,,stom'' geweest. ,,Maar nu blijkt dat ongeveer 75.000 ondernemers hier de dupe van dreigen te worden.'' MKB vreest dat de investeringen van ondernemers zullen afnemen of dat ondernemers ervoor zullen kiezen ,,dan maar niets aan hun pensioenopbouw te doen.'' Als Hoogervorst weigert het voorstel aan te passen, zal MKB pogen via de Kamer het voorstel alsnog uit de Pensioenwet te halen.

    • Egbert Kalse