Klokkenluider zelf verdachte

Het openbaar ministerie beschouwt A. Bos, de oud-directeur van bouwbedrijf Koop Tjuchem die grootscheepse fraude in de bouw aanhangig maakte, inmiddels als verdachte in het onderzoek naar omkoping van ambtenaren. Het onderzoek maakt deel uit van de bouwfraudezaak waarin justitie afgelopen dinsdag op 45 plaatsen in het land invallen deed, voornamelijk bij grote bouwbedrijven.

Bos heeft het OM ,,enige weken geleden'' de garantie gevraagd dat hij niet vervolgd zou worden voor zijn eventuele bijdrage aan omkoping van ambtenaren, aldus woordvoerder W. de Bruin van het landelijk parket. Het OM heeft deze zogenoemde `immuniteit' geweigerd. ,,Wij geven een getuige nooit immuniteit. Daarop maken wij voor de heer Bos geen uitzondering'', aldus De Bruin.

Bos heeft hierop zijn medewerking aan het onderzoek opgezegd, aldus De Bruin. Die weigering behelst alleen het corruptieonderzoek dat wordt geleid door officier van justitie P. Frielink.

Bij het onderzoek naar bouwfraude, waarin het draait om valsheid in geschrifte, oplichting en illegale kartelvorming door bouwondernemers, wordt in principe nog altijd op Bos' medewerking gerekend, al bestaat het vermoeden dat Bos hierover inmiddels al zijn kennis heeft prijsgegeven.

Dit onderzoek, onder leiding van officier van justitie M. Koelewijn, steunt in hoge mate op de door Bos aangeleverde `schaduwboekhouding'. Deze handgeschreven stukken bevatten bedragen die bouwbedrijven per project zouden hebben afgeroomd en onderling verdeeld. De verdenking is dat de overheid hiermee voor miljoenen is opgelicht.

Tot nu toe beschikt justitie nauwelijks over aanwijzingen dat Bos zelf bij deze oplichting betrokken is geweest. Betrokkenen bij het corruptieonderzoek zien in Bos' verzoek om immuniteit een aanwijzing dat hijzelf een omvangrijke betrokkenheid bij omkoping van ambtenaren heeft gehad; Bos heeft in de tweede helft van de jaren negentig voor Koop Tjuchem op de Nederlandse Antillen gewerkt.

Eind vorig jaar gaf Bos justitie de namen van vier corrupte ambtenaren in Nederland. Het gaat om twee ambtenaren van Rijkswaterstaat in Noord-Holland, een van Rijkswaterstaat in Brabant en een van de provincie Zuid-Holland.

Binnen het OM werd vrijdagavond woedend gereageerd toen bleek dat hij in het tv-programma Zembla had gesproken over vijftig corrupte ambtenaren bij Rijkswaterstaat, terwijl hij zijn medewerking aan het corruptieonderzoek al had opgezegd. [Vervolg BOUWFRAUDE: pagina 3]

BOUWFRAUDE

Bos fêteerde ambtenaar

[Vervolg van pagina 1] Overigens wordt er binnen het apparaat op gewezen dat Bos zichzelf in de problemen heeft gebracht door een beschrijving die hij in Zembla heeft gegeven van een omkoping van een ambtenaar van Rijkswaterstaat. Hij zou deze man onder meer hebben gefêteerd in het Amsterdamse bordeel YabYum.

De betreffende ambtenaar, Jaap van de W. die werkt bij Rijkswaterstaat in Noord-Holland, ontkent de corruptie. Hij is, met twee andere door Bos genoemde collega`s van Rijkswaterstaat, afgelopen dinsdag geschorst door minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat).

Ook tegen de vierde ambtenaar, G., bij de provincie Zuid-Holland belast met het beheer en onderhoud van wegen, zijn ,,passende maatregelen genomen'', aldus een woordvoerder van de provincie.

    • Tom-Jan Meeus