Huisartsen 1

Onder de misleidende kop `Alleen geld prikkelt de huisarts' verscheen in NRC Handelsblad van 5 maart een artikel waaruit bleek dat 120 Limburgse huisartsen een paar procent besparing realiseerden na een financiële vergoeding door de verzekeraar. Uitzondering is een (naar eigen zeggen) niet-representatieve huisartsengroep in Hoensbroek, die een grotere besparing realiseerde. De stelling dat huisartsen alleen voor geld gevoelig zijn, wordt dus niet onderbouwd door het beschreven project. Het Limburgse project combineerde geld met kleinschalige nascholing. Van het laatste is bekend dat het gemiddeld een bescheiden effect heeft (tien procent verandering). De financiële prikkel voegde kennelijk niets toe en deed eerder afbreuk aan de effectiviteit van de scholing.

Er is best iets te zeggen voor een financiële vergoeding voor het leveren van goede en doelmatige patiëntenzorg, omdat dit de zorgverlener dikwijls extra tijd kost terwijl de doelmatigheidswinst elders wordt geïncasseerd. Professionaliteit houdt echter in dat niet geld maar beroepsgebonden kennis en normen richtinggevend zijn. Nascholing, organisatieverbetering, patiënteneducatie en andere vormen van ondersteuning zullen dus vaak ook nodig zijn.

    • M. Wensing