EU: geen voordeel meer voor vast werk

De Europese Commissie wil discriminatie van uitzendkrachten in de hele Europese Unie uitbannen.

Volgens een gisteren gepresenteerde ontwerp-regeling moeten uitzendkrachten bij gelijk werk hetzelfde loon krijgen als vaste werkkrachten vanaf het moment dat zij zes weken bij hetzelfde inlenende bedrijf werken. Ook moeten dezelfde regels gelden voor nachtarbeid en arbeid voor zwangere vrouwen.

In elf lidstaten, waaronder Nederland, geldt reeds het niet-discriminatiebeginsel. Volgens een Commissie-functionaris is bij het ontwerp-voorstel Nederland als voorbeeld genomen. Voor Nederland heeft het voorstel dan ook geen gevolgen. Groot-Brittannië en Ierland zijn de enige lidstaten zonder regeling voor uitzendarbeid.

Het voorstel van Commissaris Ana Diamantopoulou volgt, nadat Europese werkgevers- en werknemersorganisaties er niet in waren geslaagd het onderling eens te worden. Volgens de Europese werkgeversorganisatie UNICE is het voorstel ,,onevenwichtig'' en kan het ,,verstoringen'' in lidstaten veroorzaken. De Britse werkgevers vinden het voorstel contraproductief.

Voor het voorstel is gekwalificeerde meerderheid voldoende, zodat Groot-Brittannië en Ierland het niet kunnen tegenhouden. Het is nog onduidelijk of andere lidstaten de Britten en Ieren willen bruuskeren en erover zullen laten stemmen. Het Europarlement heeft medebeslissingsrecht.

Volgens Commissaris Diamantopoulou is haar voorstel ,,flexibel'', zodat rekening wordt gehouden met specifieke situaties in lidstaten. Zo kan van de regeling worden afgeweken, indien er een collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten.

Diamantopolou wees erop dat de lidstaten van de Europese Unie twee jaar geleden in Lissabon overeenkwamen niet alleen het aantal banen maar ook de kwaliteit ervan te vergroten. Ongeveer 80 procent van alle uitzendwerk gebeurt in slechts vier lidstaten: Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.

    • Hans Buddingh'