Derde intifada

Iedereen denkt dat de huidige Palestijnse opstand de tweede intifada is, na een eerste in de periode 1987-1991.

We hebben echter te maken met de derde intifada, want de eerste en bloedigste opstand met meer dan vijfduizend doden dateert van de periode april 1936 tot augustus 1939, ten tijde van het Britse mandaat.

Joodse immigranten hadden in de jaren twintig en dertig landbouwgrond gekocht van rijke families in Beiroet, met als gevolg dat veel Palestijnse gezinnen, die deze grond sinds mensenheugenis pachtten, geen middel van bestaan meer hadden.

Palestijnen kregen geen werk bij de nieuwe joodse landeigenaren (zionistische organisaties ontraadden de indienstneming van niet-joden) en vonden dit evenmin in de steden aan de kust. Palestijnse aanslagen en joodse represailles leidden tot een waar bloedbad (`Arab rebellion') en tot het vertrek van de Britse legermacht, die niet langer in het conflict betrokken wenste te zijn.

De opvallende parallel met het heden is het gelijk van de Palestijnen en hun grote onvermogen om gelijk te krijgen, reeds voor de holocaust.

    • J.P. Selten