`Checkbook journalism'

De Britse raad voor de journalistiek acht het niet in strijd met haar code dat vijf kranten tieners hebben benaderd die getuigen waren in een proces tegen een lerares die verdacht werd van het hebben van seksuele relaties met leerlingen. Volgens de raad werden de getuigen pas benaderd nadat ze hadden hun verklaringen in de rechtszaak hadden afgelegd. De Britse regering kondigde enkele weken geleden een verbod op checkbook journalism aan, dat wil zeggen dat kranten getuigen niet mogen benaderen voorafgaand of tijdens een rechtszaak. Verschillende tabloids hadden getuigen benaderd in de geruchtmakende zaak tegen de lerares. Enkele kranten hadden zelf geld aangeboden. In één geval eisten de ouders geld voor het verhaal van hun kind.