Arts kan stress via internet laten meten

Vandaag officieel op internet geopend: een stresstest voor artsen. Op www.artsennet.nl/knmg of www.knmgcarrieremonitor.nl kunnen artsen antwoord geven op 175 vragen, zoals `Hoe vaak komt het voor dat patiënten tegen u vloeken of schelden?' en `Heeft u het afgelopen jaar een medische fout gemaakt?' De computer bepaalt dan of de arts last heeft van stress en verwijst deze zonodig door naar een `collega-arts' (ofwel psycholoog).

De test is een initiatief van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Hij is volgens projectleider A. van Rooijen bedacht ,,omdat we signalen opvangen dat veel artsen lijden onder te hoge werkdruk''. De KNMG verwacht dat per jaar 10.000 artsen de test zullen doen. De site draaide het afgelopen halfjaar al op proef. Van Rooijen: ,,Ik was bang dat specialisten de test nauwelijks zouden invullen, omdat werkstress bij hen veel meer een taboe is dan bij huisartsen. Maar de helft van de respondenten was specialist.'' En wat blijkt? Specialisten hebben meer last van burn-out dan huisartsen.

Huisarts M. van Nuenen uit Hoensbroek trachtte vanochtend zijn stressniveau te meten, maar werd ,,tot drie keer toe van de site gegooid''. Hij probeert er niet gestresst van te raken.