`Abortusboot is wél verantwoord'

Minister Borst weigerde onlangs een vergunning voor de `abortusboot'. De initiatiefnemers proberen alsnog de bezwaren weg te nemen.

Abortus op een boot, mag dat? Dat de wetgevers daar nooit over hadden gedacht, staat vast. Maar houdt dat per definitie in dat het niet mag? Gisteren werd voor het eerst in het openbaar gedebatteerd over die vraag op het ministerie van Volksgezondheid. Daar vond een hoorzitting plaats, omdat de stichting Women on Waves bezwaar had aangetekend tegen het recente besluit van minister Borst geen vergunning te geven voor de `abortusboot'.

Ze waren er klaar voor, de inititiefnemers en hun advocate. Negen maanden geleden verklaarde een van hen op een geïmproviseerde persconferentie op een kade in Dublin dat er geen zwangerschappen zouden worden afgebroken op de `abortusboot', wegens het ontbreken van die vergunning. Nu lag er een dik rapport waarin 43 gyneacologen, 15 abortusartsen en 57 andere deskundigen verklaren dat abortus op een schip, op de manier waarop Women on Waves dat wil doen (met de `abortuspil'), medisch verantwoord is. Ook twee marine-artsen met ervaring op zee zeggen geen problemen te zien. Verder had de advocate een contract meegenomen met het Slotervaartziekenhuis, dat belooft de abortusartsen te adviseren en nazorg te verlenen bij complicaties.

,,Adviseren kan op grote afstand'', gaf J. de Waardt namens het ministerie toe. Maar hij bleef zich toch afvragen hoe er nazorg zou moeten worden verleend als de boot in een ver buitenland ligt. En, zei hij, ,,de toekomst van het Slotervaart is onzeker.''

Hilariteit in de zaal. Advocate van Dijk: ,,Dát gaat erg ver. Het ministerie doet werkelijk zijn uiterste best om geen vergunning te hoeven verlenen.''

Maar de twee ambtenaren van het ministerie leken helemaal niet zo goed voorbereid. Ze gebruikten weinig spreektijd, moesten veel opzoeken. En voorzitter H. Kummeling van de commissie die over de vergunning moet beslissen, stelde vooral aan hen vragen. Zo wilde hij weten wat nu precies het probleem was met de controle. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zegt niet te kunnen controleren op een boot. Daarom zou geen vergunning moeten worden verleend. Kummeling: ,,Je kunt toch een vragenlijst sturen en zeggen `dan en dan komen we langs', zoals blijkbaar bij gewone abortusklinieken gebeurt? Of waarom zou een inspecteur niet mee op reis kunnen gaan?'' Ambtenaar De Waard: ,,We hebben al zo weinig inspecteurs.''

Kummeling: ,,We zijn ons er allemaal van bewust dat het een nieuwe situatie is. Maar we worden regelmatig geconfronteerd met de vraag of we een oude wet kunnen toepassen op een nieuwe situatie.''

Advocate Van Dijk van Women on Waves: ,,Het ministerie zegt alleen maar: `Wij vinden het onveilig.' Daar zetten wij heel veel wetenschappelijk onderzoek tegenover.'' En, zei ze, er is in Nederland wel degelijk ervaring met medisch handelen op schepen. Nederland is immers een zeevarende natie. ,,Hoe wordt de naleving van de wet op Nederlandse boorplatforms dan gecontroleerd?''

    • Jeroen van der Kris