Wie is waar

Bij PCM Uitgevers treedt Cees Vis (51) toe tot de raad van bestuur, waarin ook scheidend voorzitter Cees Smaling, Ben Knapen en Anthony Zoomers zitting hebben. Vis krijgt daar de portefeuille Landelijke Dagbladen, waarover Jan Greven tot vorig jaar directie voerde. De raad van bestuur neemt de directietaak over. Vis werkt sinds een jaar voor het advertentiebedrijf van PCM. Daarvoor was hij algemeen directeur van de STER. Toch moet hij bij PCM ,,meer marktdenken dan bij de STER'', zegt hij. ,,We krijgen geen subsidie. Als de krant niet meer gelezen wordt, hebben we een probleem.'' Vis wil de dalende oplagecijfers bij de PCM-kranten ,,tot staan brengen''. Daartoe moet de leiding ,,de krant weer van de rand trekken'' door met nieuwe ideeën te komen, vindt Vis. Daarnaast moeten redacties zorgen dat ,,de jeugd terug in de krant komt''. Met jeugd bedoelt hij 20- tot 35-jarigen. Concessies hoeven de redacties daar niet voor te doen, vindt hij, ,,maar je moet wel zó schrijven dat die groep weer de krant gaat kopen. Dat is een missie. We moeten aansluiten bij nieuwe lezers, anders ziet de toekomst er somber uit.''

Richard Roolvink (37) is onlangs in dienst getreden als communicatie-adviseur bij de Boer & Croon groep. Een van de grootste Nederlandse adviesbureaus waar onder meer Jos Staatsen en Ed van Thijn aan zijn verbonden. Roolvink is expert op het gebied van branding. ,,Dat is een merk positioneren'', legt hij uit. Bij het Britse kantoor Brown SDP hield hij zich tot voor kort bezig met de uitvoering van branding; Brown SDP ontwerpt bijvoorbeeld huisstijlen voor bedrijven. Maar Roolvink wilde zich verdiepen in branding op strategisch niveau. ,,Als adviseur ga ik meedenken met directies over hun merken.'' Roolvink werkte eerder bij verschillende fabrikanten van consumer goods.

Er zijn maar weinig Nederlandse directeuren die kunnen zeggen dat ze de grootste fabriek in zijn soort in de wereld leiden. Berry de Hoogh (46) kan dat sinds kort. Hij is algemeen directeur geworden van de steenwolfabriek van Rockwool Lapinus in Roermond. Elk jaar produceert de fabriek 230.000 ton steenwol (van basalt). Glastuinbouwers gebruiken steenwol om komkommers en tomaten op te kweken, anderen gebruiken het als isolatiemateriaal. Hoogh komt uit de papierindustrie, tot voor kort zat hij bij Kimberley Clarke (bekend van wc-papier in publieke gelegenheden).

Nedlloyd gaat zijn raad van commissarissen terugbrengen van zeven naar vijf personen. ,,Dat is meer in lijn met de huidige omvang van het bedrijf'', zegt woordvoerder Cor Radings. Na het verkopen van de landdivisie aan Deutsche Post en Danzas is Nedlloyd een holding waaronder twee bedrijven hangen waarin het een belang heeft van 50 procent: luchtvaartmaatschappij Martinair en containerrederij P&0 Nedlloyd. Martinair wordt op termijn verkocht zodat Nedlloyd zich volledig op de zeescheepvaart kan concentreren.

H.B. (Henk) van Wijk (58), voormalig lid van de raad van bestuur van Aegon, wordt per 8 mei 2002 commissaris bij Nedlloyd. Neelie Kroes, Andrew Land en oud Nedlloyd-voorzitter Leo Berndsen zijn de andere commissarissen. Er is nog één vacature in de raad van commissarissen. Van Royen, Hazelhoff en Pohl zullen per 8 mei 2002 terugtreden als commissaris bij Nedlloyd. Van Wijk geldt als financieel expert. Bovendien kent hij Berndsen, die voordat hij in 1992 naar Nedlloyd ging, bij Aegon werkte.

personalia@nrc.nl

    • Frederiek Weeda