Turken profiteren meest van voorkeurstem

Het aantal Turkse raadsleden is na de gemeenteraadsverkiezingen gestegen van 70 in 1998 naar 125. Van hen zijn er 48 met voorkeurstemmen in de raad gekomen.

Dit blijkt uit een inventarisatie van de stichting Inspraakorgaan Turken. Volgens directrice H. Can hebben allochtone lokale politici flink geprofiteerd van de verlaging van de voorkeursdrempel. Sinds 1997 bemachtigt een kandidaat een zetel in de raad als het aantal voorkeursstemmen gelijk is aan de kwart van de kiesdeler (het totaal van de uitgebrachte stemmen, gedeeld door het aantal zetels in de gemeenteraad). Voorheen was minimaal de helft van de kiesdeler nodig. Opwaardering van de stem van de kiezer was destijds de reden van deze verlaging.

Hoe hoog het totaal aantal allochtone raadsleden is, zal over twee weken duidelijk worden wanneer het Instituut voor Publiek en Politiek het onderzoek ernaar heeft afgerond.

Allochtonen die nog zijn gaan stemmen, hebben kennelijk massaal op eigen kandidaten gestemd, constateert politicoloog J. Tillie. Dat kan een reactie zijn op de verrechtsing in de multiculturele samenleving als gevolg van 11 september en de opkomst van Pim Fortuyn. ,,Onder zulke omstandigheden kruip je dichter bij elkaar'', denkt Tillie. Volgens Tillie stemt de Turkse gemeenschap, die een sterke identiteit heeft, het meest op `eigen' kandidaten, terwijl de `lossere' Antillianen bijna niet aan voorkeursstemmen doen.

Toch wint ideologie van etniciteit, zegt Tillie ,,Op de eerste plaats kijkt men naar de partij en dan pas op de kandidaat.''

voorkeurstem: pagina 3