`Slaan van kinderen niet verbieden'

Het kabinet voelt vooralsnog niets voor een wettelijk verbod op het slaan van kinderen. Wel wordt onderzocht of een wettelijke regeling, zoals in enkele westerse landen, waaronder Zweden, een vermindering van kindermishandeling tot gevolg heeft.

Deze toezegging deden de staatssecretarissen Vliegenthart (Volksgezondheid) en Kalsbeek (Justitie) gisteren aan de Tweede Kamer bij de behandeling van de Advies- en meldpunten kindermishandeling.

Met uitzondering van het Kamerlid Arib (PvdA) vindt de Kamer dat ouders hun kinderen een ,,corrigerende tik'' mogen geven. Een stapje verder, een fysieke afstraffing, stuitte op weerstand. Maar of het ook strafbaar moet worden gesteld, wordt door een meerderheid in de Kamer betwijfeld. De uiterste grens tussen waar een corrigerende tik ophoudt en mishandeling begint, is moeilijk te trekken, vindt zowel de Tweede Kamer als het kabinet. Kalsbeek maakte onderscheid in drie soorten fysieke interventies door ouders: ,,de pedagische tik of fysieke correctie, de fysieke bestraffing en mishandeling.'' Volgens de staatssecretaris is ,,het duidelijk dat er gradaties zijn''. Als voorbeeld van iets wat volgens haar veel voorkomt, noemde ze de ,,twee à drie klappen op de luier van een tweejarige'' die werkelijk niet te genieten is. Volgens Arib (PvdA) is in het buitenland gebleken dat van een wettelijk verbod op het slaan van kinderen een preventieve werking uitgaat: het aantal gevallen van kindermishandeling neemt af. ,,Door het in de wet op te nemen, geef je als overheid het signaal af dat je het slaan van kinderen niet goedkeurt'', aldus Arib.

Mishandeling van kinderen is strafbaar en staat duidelijk als delict omschreven in het wetboek van strafrecht. De Kinderbescherming kan dan ook ingrijpen. Bij de Advies- en meldpunten kindermishandeling in Nederland kwamen vorig jaar 21.000 meldingen binnen. Dat is 7 procent meer dan in 2000. Uit onderzoek blijkt dat het werkelijke aantal kinderen dat jaarlijks blootstaat aan mishandeling, tussen de 50.000 en 80.000 ligt. Daarvan overlijden elk jaar tussen de 40 en 50 kinderen.