Ook vermoeden van fraude bij aanleg fietsbrug

Railinfrabeheer vermoedt dat er prijsafspraken zijn gemaakt rond de aanbesteding van de aanleg van een fietsbrug over de Waal bij Nijmegen. Dat schrijft projectmanager ing. A. Horzelenberg in een brief aan de gemeente Nijmegen. De gemeente wil de dossiers over de fietsbrug nu overhandigen aan de parlementaire enquêtecommissie Bouwfraude en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Railinfrabeheer, uitvoerder van de fietsbrug, liet vorig jaar zes aannemers een offerte uitbrengen voor de aanleg van de brug. Holland Railconsult berekende het project op ongeveer 11,57 miljoen euro. Twee van de zes aannemers trokken zich terug. De andere vier dienden een offerte in die meer dan zestig procent hoger uitviel dan het begrote bedrag.

Alleen bouwbedrijf Heijmans kon een gedetailleerde begroting overleggen. De andere drie bedrijven zetten alleen een eindbedrag op papier en lieten bij navraag weten dat het erg moeilijk zou zijn een begroting te maken.

Horzelenberg schrijft aan de gemeente dat daarna diverse gesprekken met Heijmans zijn gevoerd. Het bedrijf beweerde dat het karwei alleen goedkoper kon als allerlei ontwerpeisen zouden vervallen. De gemeente besloot niet akkoord te gaan met de aanneemsom en de opdracht terug te trekken. De gemeente vermoedde volgens verantwoordelijk wethouder P. Depla dat ,,er iets aan de hand was''.

Bij een onderhandse aanbesteding werd een Didams/Belgische aanneemcombinatie gevonden die de fietsbrug wél voor 12,71 miljoen euro wilde bouwen. Deze combinatie heeft eind vorig jaar de opdracht gekregen en verwacht eind dit jaar klaar te zijn met de brug. Heijmans is volgens Railinfrabeheer ontstemd over de onderhandse aanbesteding. Het bedrijf overweegt naar de arbitragecommissie te stappen.

Railinfrabeheer vraagt zich af, zo blijkt uit de brief, waarom drie van de vier overgebleven bedrijven slechts na aandringen een niet-onderbouwde begroting indienden. En waarom alle inschrijfbedragen veel te hoog waren, terwijl later twee aanneemcombinaties op basis van hetzelfde bestek veel lager uitkwamen. Ook zet het bedrijf vraagtekens bij Heijmans' weigering iets van de prijs af te doen.

Volgens de wethouder is er ,,alles overziend een vermoeden dat er prijsafspraken zijn gemaakt. De aannemers probeerden de gemeente voor het blok te zetten. Dat accepteer ik niet'', aldus de wethouder. Railinfrabeheer is volgens Horzelenberg ,,volledig bereid'' mee te werken aan een onderzoek van de commissie naar deze mislukte aanbesteding.