Meer klachten over dienst vreemdelingen

Het aantal klachten bij de Nationale Ombudsman over het functioneren van de vreemdelingendiensten van de 25 politiekorpsen is vorig jaar fors gestegen. De ombudsman ontving vorig jaar vijfhonderd klachten, het jaar daarvoor waren het er tweehonderd.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Ombudsman dat vanochtend is gepresenteerd.

De klachten betroffen de slechte bereikbaarheid en de trage afhandeling van procedures voor verblijfsvergunningen en de afgifte van reisdocumenten.

In het jaarverslag kondigt de ombudsman aan dat hij gebruik gaat maken van zijn wettelijke bevoegdheid om eigen onderzoek te doen naar de uitvoeringspraktijk van de vreemdelingendiensten.

Vorige week bevestigde de Nijmeegse hoofdcommissaris Poelert, verantwoordelijk voor de vreemdelingendiensten, overigens de uitvoeringsproblemen. Zonder ingrijpende maatregelen zullen volgens hem de wachttijden verder oplopen en kan de bestuurlijke zorgvuldigheid bij procedures en het nakomen van wettelijk verplichte termijnen steeds minder worden gegarandeerd.

Poelert wil de vreemdelingenadministratie afstoten en onderbrengen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND staat overigens met 1.550 klachten in de topvijf van de Nationale Ombudsman van overheidsdiensten waarover het meest wordt geklaagd.

Dat is wel een daling in vergelijking met het jaar daarvoor, toen 1.800 klachten over de IND binnenkwamen.

Behalve de IND en de vreemdelingendiensten staan in de topvijf van de Nationale Ombudsman de uitvoeringsinstanties voor de sociale zekerheid, de politie, de Visadienst en de Belastingdienst.

Het aantal klagers bij de Ombudsman is vorig jaar met een kwart gestegen tot 28.000 mensen. Bij de hele overheid schort het aan voortvarende besluitvorming, concludeert de ombudsman op basis van de ingediende klachten.

De afgelopen vier jaar werd ongeveer de helft van de klachten te traag afgehandeld, aldus het jaarverslag.