Leeuwarder ambtenaar krijgt baan niet terug

De Leeuwarder trouwambtenaar N.Eringa-Boomgaardt krijgt haar baan niet terug. De gemeente blijft bij haar standpunt dat alle trouwambtenaren alle huwelijken van zowel hetero's als homo's moeten sluiten. Hiermee legt de gemeente het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling naast zich neer. Die oordeelde vorige week dat er ruimte moet zijn voor buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand (BABS) met gewetensbezwaren.

Het college besloot gisteren Eringa niet ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar bij de gemeentelijke commissie, die meende dat Eringa herbenoemd moest worden tot 1 januari 2005. Volgens het college is zij geen ambtenaar, maar een functionaris, te vergelijken met een notaris, die ,,strikt neutraal alle huwelijken dient te sluiten die de wet toestaat''. Zo'n ambtenaar moet volgens de gemeente ,,zijn wettelijke taak'' uitvoeren. Als een trouwambtenaar dit weigert, dan is dat ,,indirecte discriminatie'' van homoparen, aldus de gemeente.

Eringa weigerde vorig jaar op godsdienstige gronden het huwelijk te voltrekken van twee homokoppels. Haar contract werd daarop niet verlengd. Het college wil niet dat er uitzonderingen worden gemaakt voor gewetensbezwaren, juist om gelijke behandeling van alle trouwlustigen te bewerkstelligen. Die beleidsvrijheid heeft de gemeente, meent het Leeuwarder college. Wethouder G. Krol (CDA) neemt een minderheidsstandpunt in. Hij wilde voor Eringa een uitzondering maken en haar met terugwerkende kracht benoemen van 1 januari 2000 tot 1 januari 2005. Dit op ,,pragmatisch bestuurlijke gronden en gelet op de uitspraken van de twee commissies en alle gedoe eromheen.'' Krol was vorig jaar als fractievoorzitter van het CDA in de Leeuwarder raad van oordeel dat er plaats moest zijn voor trouwambtenaren met gewetensbezwaren.

Nu hij echter wethouder is, wil hij het raadsbesluit uitvoeren, zei hij gisteren op een persconferentie. ,,De kwestie is voor het college ,,een principezaak'', zei Krol. ,,Die moet voor de burgerrechter tot de bodem worden uitgevochten.'' Dat zal volgens hem ook duidelijkheid scheppen voor de honderd andere gemeenten in Nederland die de Leeuwarder beleidslijn volgen. Eringa kondigde vorige week aan naar de rechtbank te stappen om, met het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling in de hand, een nieuw contract af te dwingen. Het COC Friesland, regionaal behartiger van belangen van homoseksuelen, heeft verheugd gereageerd op het besluit van de gemeente.