Kamer wil een eerlijke veiling pompstations

Pomphouders van benzinestations krijgen waarschijnlijk niet de opbrengst van de veiling van hun pompstation als die van de hand wordt gedaan aan een nieuwe eigenaar.

Een meerderheid van PvdA, CDA en GroenLinks in de Tweede Kamer wil dat de pomphouders los van de veilingopbrengst schadeloos gesteld worden, zodat een eerlijke veiling ontstaat waar ook nieuwkomers een kans hebben.

Door de tegenstand van de drie partijen gaat de veiling van benzinestations langs de rijkswegen vooralsnog niet van start. PvdA, CDA en GroenLinks vinden dat de zittende oliemaatschappijen nog teveel in het voordeel zijn bij de veiling. PvdA'er Crone vreesde dat de grote vier ,,kunnen blijven kwartetten, terwijl de nieuwkomers veroordeeld worden tot een potje Mens-erger-je-niet''.

Volgens het kabinetsvoorstel moeten eind 2004 vijftig pompen (20 procent van het huidige aantal) van de grote vier (Shell, BP/Mobil, Texaco en Esso) ,,een andere vlag'' hebben. Daarmee is de toetreding van nieuwkomers volgens het kabinet geregeld en ontstaat een `normale' marktverhouding. De zogenoemde eeuwigdurende concessies die de pomphouders nu hebben, worden omgezet in vergunningen voor 15 jaar, die iedere 15 jaar opnieuw geveild gaan worden. De eerste veilingopbrengst is volgens het kabinetsvoorstel voor de zittende pomphouder, als compensatie voor het inleveren van de eewigdurende vergunning, daarna gaat de opbrengst van de veiling naar de staat. Doel is een transparante benzinemarkt en een lagere prijs aan de pomp.

Minister Zalm (Financiën) zei dat er voor de mededingingsautoriteit (NMa) een belangrijke rol is weggelegd in de nieuwe markt. De NMa heeft openlijk haar twijfels geuit over de door het kabinet voorgestelde methode, maar concludeerde ook dat er van kartelafspraken tussen de grote vier geen sprake is. Wel constateerde de NMa verticale prijsafspraken tussen de oliemaatschappijen en pomphouder.

VVD'er Hofstra stelde cynisch vast dat zijn motie waarin hij vroeg een einde te maken aan de eewuigdurende contracten van de pomphouders ,,zijn eerste lustrum inmiddels achter de rug heeft''. Hij wil dat er nu snel een begin gemaakt wordt met de veiling van de pompen en gaat akkoord met het kabinetsvoorstel. D66'er Van Walsem sloot zich daarbij aan.