Kamer is tegen beursgang Schiphol

Voor een meerderheid in de Tweede Kamer is de privatisering van Schiphol van de baan. Het verzet tegen de voorgenomen beursgang is verhevigd nadat de PvdA bekendmaakte geen steun te geven aan het wetsvoorstel waarin die wordt geregeld.

PvdA-fractieleider Melkert maakte het nieuwe standpunt gisteren bekend. Het wetsvoorstel van minister Netelenbos (Verkeer, PvdA) krijgt door de opstelling van de PvdA te weinig steun. Behalve de PvdA zijn ook het CDA, D66, GroenLinks, en de ChristenUnie tegen. De Tweede Kamer behandelt het voorstel begin april.

President-directeur G. Cerfontaine van Schiphol toonde zich vanochtend teleurgesteld over de besluitvorming. ,,Het is een dreun voor onze ambities.'' Volgens hem wil de PvdA zich ten koste van Schiphol profileren in de verkiezingsstrijd.

Melkert begint de brief aan zijn fractiegenoten met de mededeling dat ,,de kiezers op 6 maart j.l. een keihard signaal hebben afgegeven''. Ze willen, aldus de PvdA-fractieleider ,,meer duidelijkheid en daadkracht''. Hij gaat vervolgens in op enkele kwesties die politiek moeilijk liggen, zoals de WAO, de multiculturele samenleving, de zorg. Tot slot komt het Schiphol-dossier aan de orde. Daarbij gaat het volgens Melkert ,,om de vraag hoe het algemeen belang het beste kan worden gediend''.

Het PvdA-campagneteam heeft die afweging gemaakt en de conclusie is: ,,Juist uit het oogpunt van democratische belangenafweging is het gewenst niet het deelbelang van de onderneming buiten het publieke domein te plaatsen.'' Melkert houdt zijn partijgenoten voor daaraan vast te houden ,,ook als dit niet positief uitvalt voor het wetsvoorstel''.

Melkerts partijgenoot minister Netelenbos toonde zich vandaag verbaasd over de besluitvorming, waar ze zich volgens diverse bronnen niet mee bemoeid heeft. Toch kwam het standpunt, gelet op de lange voorgeschiedenis, niet geheel onverwacht. Een jaar geleden stelde de minister zelf de behandeling van het wetsvoorstel uit, om het publieke belang beter tot uitdrukking te laten komen. Dat is volgens haar woordvoerder ook gelukt: ,,Nu hebben we helemaal niks. Als Schiphol bij wijze van spreken geen vliegtuigen meer toe zou laten, kunnen we er niks aan doen. Bij de privatisering komt de grond in handen van de overheid en wordt er gewerkt op basis van een exploitatievergunning. Dat geeft veel meer mogelijkheden.'' In de afgelopen maanden heeft Netelenbos tevens een extra aanwijzingsbevoegdheid in het wetsvoorstel opgenomen. Ze zegt nog voldoende argumenten te hebben om haar partijgenoten over enkele weken te kunnen overtuigen.

De CDA-fractie wilde vorig jaar een gefaseerde privatisering nog een kans geven, maar is daarop teruggekomen.

achtergrond: pagina 3

hoofdartikel: pagina 9