In Italië ruziet regering over asielbeleid

Binnen de Italiaanse regering bestaat grote onenigheid over het asielbeleid, nadat maandag een schip met bijna duizend vluchtelingen, voornamelijk Koerden uit Noord-Irak, aankwam in Sicilië.

Minister van Hervorming Umberto Bossi, tevens leider van de populistische Lega Nord, vindt dat de regering te weinig doet om illegale immigratie te bestrijden. ,,Hoewel de regering wist dat het schip op weg was naar italië, kon die horde het land toch binnenkomen'', aldus Bossi in de krant Il Giornale.

Minister van Binnenlandse Zaken Claudio Scajalo, lid van premier Berlusconi's Forza Italia, noemt de uitspraken van Bossi ,,provinciaal''. Volgens Scajalo zal Italië met betrekking tot asielaanvragen ,,altijd reageren als een beschaafd land''. Hij heeft maandag voorgesteld om een uitzonderingstoestand uit te roepen met betrekking tot illegale immigratie, waardoor speciale fondsen beschikbaar komen voor noodhulp. Scajalo verwacht dat de stroom illegalen de komende tijd snel zal toenemen als gevolg van verbetering van de weersgesteldheid. Volgens de krant La Repubblica zou de Italiaanse geheime dienst hebben gewaarschuwd dat zeker 50.000 asielzoekers onderweg zijn naar Europa.

Volgens Bossi toont het incident van maandag de noodzaak om haast te maken met anti-immigratiewetgeving. Hij eist dat illegalen voortaan onmiddellijk het land worden uitgezet en dat de andere landen van de Europese Unie aan die uitzetting meebetalen, omdat het een Europees probleem is. Scajalo gaat er echter van uit dat veel van de illegalen eigenlijk recht hebben op asiel. Toch is onder de huidige regering het aantal uitwijzingen met 30 procent gestegen.

De 928 Koerdische vluchtelingen vormen de grootste groep vluchtelingen die ooit in één keer zijn aangekomen in Italië. Het ruim 25 jaar oude schip waarop ze bijeengepakt zaten, de Monica, werd zondag in internationale wateren ontdekt. Onduidelijk is of het afkomstig was uit Libanon of Turks-Cyprus. De Italiaanse autoriteiten gaven toestemming om een haven in Sicilië in te varen nadat sommige vluchtelingen hadden gedreigd hun kinderen overboord te gooien.