Fed laat rentetarief met rust

De Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft gisteren de Amerikaanse rente ongewijzigd op 1,75 gelaten. De Amerikaanse economie ,,expandeert met een significante snelheid'', zei de `Fed' in een verklaring, waarbij de expansie wordt aangedreven door investeringen in voorraden. Voor het eerst sinds november 2000 meent de Fed dat de risico's op inflatie en recessie elkaar in evenwicht houden. Maar de Fed waarschuwde dat er onzekerheid bestaat of de vraag naar producten en diensten de komende kwartalen voldoende sterk zal zijn, en die zekerheid is een essentiële voorwaarde voor duurzame economische groei.

De Fed heeft het afgelopen jaar de Amerikaanse rente elf keer verlaagd. De waarschuwing van de Fed over de onzekerheid van de vraag kan betekenen dat zij de rente voorlopig niet zal verhogen, zoals wel door sommigen voor mogelijk wordt gehouden.

In februari steeg de industriële productie voor het eerst in bijna twee jaar en nam voor het eerst sind de zomer de werkgelegenheid toe. Dat weerspiegelt het feit dat de Amerikaanse bedrijven niet langer interen op hun voorraden. De aanvulling van de voorraden en de productie die dat uitlokt verklaren het keerpunt in de conjunctuur. Maar of dat voldoende is om de weg omhoog te blijven volgen is volgens de Fed kennelijk onzeker. Daartoe is meer nodig, zo interpreteren waarnemers de waarschuwing van de Fed, namelijk het aantrekken van vraag over de hele linie, te beginnen bij de investeringen. Als dat niet gebeurt en als de vraag die de aanvulling van de voorraden uitlokt weer inzakt, valt de hele economie terug. Dan is er sprake van een zogeheten `dubbele dip'.

Volgens gisteren gepubliceerde cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel is het Amerikaanse handelstekort in januari met meer dan 15 procent (3,81 miljard dollar) toegenomen tot 28,52 miljard dollar. Ook deze toename van het handelstekort illustreert de aantrekkende voorraden. Veel goederen werden in het buitenland gekocht. De Amerikaanse export daalde daarentegen tot het laagste niveau in drieëneenhalf jaar, vooral door de dure dollar. Amerikaanse exporteurs hebben opnieuw de alarmbel in Washington geluid tegen de dure munt.