Faillissement bedrijf strop voor Gelderland

De provincie Gelderland verliest door het faillissement van evenementenbureau Gelderland Events enkele miljoenen euro's. Malversaties rond het evenementenbureau leidden eerder al tot een politieke crisis in de provincie. Twee gedeputeerden en de griffier stapten op, nadat gebleken was dat een ambtenaar die bij Gelderland Events gedetacheerd was, gefraudeerd had met borgstellingen. Gelderland Events, dat in december al de deuren sloot, is onlangs failliet verklaard. In totaal heeft de provincie voor een bedrag van zes miljoen euro leningen en voorschotten aan het bureau verstrekt.