Chef Russische bank

Het Russische parlement heeft vandaag met ruime meerderheid ingestemd met de benoeming van Sergej Ignatiev tot voorzitter van de Russische centrale bank.

Ignatiev, een 54-jarige hervormingsgezinde technocraat, was tot nu toe eerste onderminister van Financiën. President Vladimir Poetin had hem voorgedragen voor de opvolging van de eind vorige week ontslagen bankpresident Viktor Gerasjtsjenko, aan wiens competenties algemeen werd getwijfeld. Ignatiev kreeg de steun van 290 leden van de Doema. Veertig parlementariërs – allen communisten – stemden tegen en vier Doemaleden onthielden zich.

De belangrijkste taak van de nieuwe bankpresident is de etappegewijze hervorming van het bankwezen in Rusland. Die is al sinds de financiële crisis van 1998 in het ongerede. Bij de hervorming wil Ignatiev de tegoeden van spaarders ontzien.