Aantal nieuwe asielzoekers daalt verder

De dalende lijn van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, heeft zich in de eerste twee maanden van dit jaar voortgezet. Vorig jaar daalde het aantal binnenkomende asielzoekers met een kwart. In januari en februari vroegen in het totaal 4.350 vreemdelingen asiel aan, het jaar daarvoor waren het er 6.502, zo heeft een woordvoerster van het ministerie van Justitie bevestigd.

Ook de daling van het aantal minderjarige asielzoekers zet zich voort. Dat waren er in de eerste twee maanden van vorig jaar meer dan duizend, nu bijna negenhonderd. Als die dalende trend in de toestroom van asielzoekers voortzet, verwacht de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor dit jaar een totaal aantal van 22.000 asielzoekers, een halvering in vergelijking met de instroom over 2000.

Justitie en advocaten die gespecialiseerd zijn in het vreemdelingenrecht schrijven de daling toe aan de werking van de nieuwe Vreemdelingenwet die vorig jaar april van kracht werd. Nieuwkomers horen binnen 48 uur of ze toegang krijgen tot de asielprocedure. Wie wordt afgewezen, krijgt geen plek meer in de opvangcentra, wat onder de oude Vreemdelingenwet nog wel het geval was. Tegenover de daling van het aantal asielzoekers staat een stijging van het aantal illegalen dat in Nederland verblijft, zo wijst ondermeer recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit. Ook verblijven nog duizenden uitgeprocedeerde asielzoekers in opvangcentra en gemeentewoningen. In januari kondigde staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) plannen aan om ook die groep van 5.000 mensen onder het regime van de nieuwe Vreemdelingenwet onder te brengen. Justitie kon vanmorgen niet aangeven hoe ver die plannen gevorderd zijn.