VNO wil meer ruimte economie

Geen betonnen jungles, maar een betere balans tussen economische ontwikkeling en ruimte voor groen. Daarvoor pleit de ondernemersorganisatie VNO-NCW in een beoordeling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk (VROM), die de Tweede Kamer maandag behandelt.

Volgens voorzitter J. Schraven van VNO-NCW ,,ademt die nota te weinig economie'. De organisatie heeft in kaart de economische hoofdstructuur van Nederland zichtbaar gemaakt. Deze kaart moet volgens Schraven worden opgenomen in de Vijfde nota van Pronk, die een visie biedt op de ruimtelijke ordening in de komende twintig jaar.

,,Te gemakkelijk wordt er door het ministerie van VROM vanuit gegaan dat economische groei mogelijk is zonder daarvoor de noodzakelijke fysieke ruimte beschikbaar te stellen', aldus Schraven. Er wordt vindt hij, onvoldoende rekening mee gehouden dat er de komende twintig jaar nog twee miljoen inwoners bij komen: ,,Dus meer woningen, meer werk, meer mobiliteit'.

Op de economische kaart van Nederland prijkt een nieuwe kern, genaamd Eemstad tussen Almere en Amersfoort. Die is volgens het VNO-NCW noodzakelijk om de taken voor Almere goed op te kunnen vangen. In het noorden willen de werkgevers de positie van de vier steden aanzienlijk versterken. Daarnaast moeten in een veel steden zogenoemde centrumprojecten worden ontwikkeld. Hierbij gaat het meestal om stationslocaties waar ruimte nodig is voor nieuwe kantoren en stedelijke voorzieningen.

De kaart laat nieuwe economische knooppunten zien met grote nog te ontwikkelen bedrijvengebieden. Zo'n nieuw knooppunt ligt bij het Prins Clausplein (Den Haag), maar ook Hattemerbroek bij Zwolle of Reimerswaal bij Bergen op Zoom is een aantrekkelijke optie volgens de ondernemers. Verder toont de kaart logistieke knooppunten of centra voor tuinbouw en bollenteelt, ook wel agribussiness-complexen genoemd. Tevens zijn de ruimtelijke ontwikkelingen voor de mainports Rotterdam-Europoort en Schiphol aangegeven en staan de belangrijke nationale en internationale wegverbindingen, alsmede nog te ontwikkelen treinverbindingen zoals de Zuiderzeelijn nu op de kaart.

Het VNO-NCW meent dat een aantal regio's ,,ruimtelijk op slot wordt gezet' voor verdere economische ontwikkeling. ,,Op een aantal plaatsen moeten de harde grenzen van de nationale landschappen daaraan worden aangepast'. Volgens VNO-voorzitter Schraven beslaat de cluster wonen, werken en infrastructuur 13 procent van het grondoppervlak. Dat percentage willen de ondernemers naar vijftien brengen.