Van Aartsen steunt Powell: vredesmacht verlengen

Minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) is het eens met zijn Amerikaanse collega Powell dat het mandaat van de vredesmacht ISAF in de omgeving van de Afghaanse hoofdstad Kabul met een half jaar moet worden verlengd. Hij hoopt dat het Nederlandse kabinet er snel een besluit over neemt.

De Nederlandse minister zei dit in Washington na afloop van een gesprek op het State Department, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was daar op uitnodiging van minister Powell, onder meer om te spreken over pogingen het vredesproces in het Midden-Oosten weer op gang te krijgen.

Minister Van Aartsen stelde vast dat de Europese Unie en de Verenigde Staten weer helemaal op één lijn zitten inzake het Israëlisch-Palestijnse conflict. De ,,betreurenswaardige'' verschillen van opvatting van de afgelopen maanden zijn voorbij, zei de minister: ,,Succes is alleen mogelijk als de Europese Unie en de Verenigde Staten samen optreden.''

Volgens Van Aartsen voelt ook minister Powell niet voor uitbreiding van de taken van de vredesmacht in Afghanistan. ISAF heeft als voornaamste taak het verbeteren van de veiligheid in Kabul. Nederland neemt met ruim 200 militairen deel aan de ISAF-troepen. De Nederlanders patrouilleren in drie districten van Kabul. Van Aartsen zei in Washington: ,,We kunnen eind juni niet onze biezen pakken en die mensen aan hun lot overlaten.''

Minister Powell heeft Van Aartsen gezegd dat de Verenigde Staten geen kant-en-klaar militair plan hebben om Irak aan te vallen. De ministers zijn het erover eens dat de gevaren die het regime van president Saddam Hussein oplevert eerst in de Veiligheidsraad van de VN besproken moeten worden.